Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2016
22/3/2016, 16:47 (GMT+7)

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, tại Thanh tra tỉnh Hậu Giang, Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đến dự có đồng chí Lưu Ngọc Đông, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh Hậu Giang, cùng các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh và Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Lưu Ngọc Đông, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT ngành Thanh tra (đứng giữa) và Lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua năm 2016

Tại buổi hội nghị các đơn vị đã thống nhất và thông qua kế hoạch tổ chức và hoạt động bình xét thi đua và tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2016 của Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; bầu chọn Thanh tra huyện Phụng Hiệp làm Trưởng Khối và Thanh tra huyện Châu Thành làm Phó Trưởng Khối.

Với mục tiêu “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với các nội dung: Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thi đua thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế và chấp hành chế độ thông tin báo cáo; thi đua xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện tốt các quy định về công tác thi đua khen thưởng.

Thông qua phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và thanh tra viên Ngành Thanh tra tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

                                                                                                   Châu Long

Các tin khác