Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016
31/12/2015, 15:24 (GMT+7)

Ngày 30/12/2015, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh năm 2016 với sự có mặt của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.

Đ/c Lê Như Lê, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (bìa phải) trao tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho các tập thể

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 30/12/2015, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh năm 2016 với sự có mặt của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016; công khai kinh phí hoạt động cơ quan và kinh phí hoạt động Công đoàn năm 2015; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016; đồng thời, phát động phong trao thi đua năm 2016.

Năm 2015, với sự tham mưu tích cực của đội ngũ công chức Thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác như: Toàn ngành tổ chức thực hiện được 38 cuộc (24 cuộc theo kế hoach và 14 cuộc đột xuất) thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với tổng số tiền 2.747.000.000đ, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền 1.184.000.000đ, kiến nghị khác 1.563.000.000đ, kiến nghị xử lý hành chính 13 tổ chức và 52 cá nhân; đã tham mưu giải quyết 786/822 đơn khiếu nại (đạt tỷ lệ 95,6%); 20/21 đơn tố cáo (đạt tỷ lệ 95,2); 27/33 đơn phản ánh (đạt tỷ lệ 81,8%); triển khai thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện một số hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách.

Dịp này, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2015 cho 06 tập thể và 33 cá nhân; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân; tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho 06 tập thể và 33 cá nhân; BCH Công đoàn trao tặng danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” cho 33 cá nhân và danh hiệu “Hai giỏi” cho 09 cá nhân là nữ cán bộ cơ quan./.

                                                                                                  Lâm Bích Kiều

                                                     

Các tin khác