Hậu Giang nỗ lực hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội năm 2017
20/12/2017, 9:50 (GMT+7)

Qua tổng hợp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua 8 tháng đầu năm 2017, trong 19 chỉ tiêu chủ yếu

Nông dân Phụng Hiệp vào mùa thu hoạch mía

Qua tổng hợp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua 8 tháng đầu năm 2017, trong 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội của tỉnh Hậu Giang, đến nay đã có 10/19 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 09 chỉ tiêu đạt trên 65% kế hoạch cả năm, điển hình là:

- Có 01 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch (tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,88%)

- 01 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch (Xuất nhập khẩu đạt 91,2%)

- 08 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch:

+ Cơ cấu kinh tế (87%)

+ Dân số trung bình (85%)

+ Y tế (87%)

+ Thông tin truyền thông và nhà ở (86%)

+ Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch (87%)

+ Tỷ lệ xử lý chất thải (85%)

+ Lao động việc làm (82,4%)

+ Chỉ số giá tiêu dùng (3,9%, cao nhất là y tế 47%, giáo dục 9%)

- Có 09 chỉ tiêu đạt trên 65% kế hoạch:

+ Tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh (65%)

+ Tổng sản phẩm GRDP theo giá thực tế (67%)

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (71%)

+ Thu nội địa (63,8%)

+ Nông thôn mới (công nhận 2/4 xã)

+ Tỷ lệ hộ nghèo;

+ Trường đạt chuẩn quốc gia (công nhận mới 2 trường)

+ Quốc phòng;

+ An ninh.

So với 8 tháng cùng kỳ năm 2016, năm nay tình hình chuyển biến tích cực hơn, nhất là sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 4 tháng còn lại, các cấp, các ngành và các địa phương phải nỗ lực để hoàn thành 19/19 chỉ tiêu đã đề ra, tập trung các vấn đề sau:

(1) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn của các dự án, công trình theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm. Đối với dự án khởi công mới:  Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.  Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

(2) Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư đối với dự án khởi công mới năm 2018 theo đúng quy định (phải phê duyệt dự án trước ngày 31/10/2017).

(3) Tổ chức chu đáo tiến đến Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017.

(4) Tổ chức triển khai quyết liệt hơn kế hoạch của từng sở ngành và huyện, thị, thành để thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp.

(5) Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên người và chủ động phòng chống thiên tai.

                                                                                        Doãn Dụng

Các tin khác