Tỉnh Hậu Giang tiếp nhận Dự án “Ứng phó với biến đổi khí hậu có sự tham gia của phụ nữ cộng đồng” do Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống Life
7/8/2017, 8:1 (GMT+7)

Long Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn.

Ảnh: Ảnh hưởng biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là một vấn đề thời sự nóng trong những năm gần đây. Năm vừa qua, tỉnh Hậu Giang là tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng lớn nhất đối với biến đổi khí hậu, đặc biệt là huyện Long Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn.

          Vừa qua, Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống Life - tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực về khoa học xã hội và sức khỏe cộng đồng, kinh nghiệm trong việc nâng cao, giáo dục về sức khỏe và các chương trình về quyền công dân, đã gửi đề xuất đến Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhằm phối hợp thực hiện Dự án Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu thực hiện tại địa bàn xã Hỏa tiến, thành phố Vị Thanh.

Sau khi nhận được đề xuất tiếp nhận dự án từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét và thống nhất chủ trương cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận Dự án “Ứng phó với biến đổi khí hậu có sự tham gia của phụ nữ cộng đồng” trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang do Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống tài trợ, thực hiện tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh với  kinh phí là 30.000 USD tương đương 660.000.000 đồng.

          Dự án được thực hiện sẽ hỗ trợ phụ nữ tại địa bàn xã Hỏa Tiến nâng cao năng lực của phụ nữ chủ động trong giảm nhẹ rủi ro, thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu và đẩy mạnh các hoạt động phát triển cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu.

(Nguồn: Công văn số 1145/UBND-NV ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Tin: Thanh Trần

Các tin khác