Lễ ra mắt Tổ công tác Dân vận chính quyền huyện Long Mỹ
3/10/2016, 8:14 (GMT+7)

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2016, Ban Dân vận huyện ủy phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi ra mắt Tổ công tác Dân vận chính quyền huyện Long Mỹ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hậu Giang; Đồng chí Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Trần Văn Phúc - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, UBND các xã và các đồng chí phụ trách công tác dân vận cấp xã.

Tổ công tác Dân vận chính quyền huyện Long Mỹ

Công tác dân vận chính quyền huyện Long Mỹ trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành, các địa phương trong huyện luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng.

             Nhằm tăng cường hơn nữa công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", được sự chỉ đạo của Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận huyện, UBND huyện quyết định thành lập "Tổ công tác Dân vận chính quyền" tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trên cơ sở thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở cấp xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản chỉ đạo của của Trung ương, Tỉnh, Huyện về công tác dân vận. Trong đó, chú ý phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, quan tâm nâng cao công tác cải cách hành chính, tiếp công dân ở các ngành, các địa phương.

          Qua ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Với tư cách Tổ trưởng Tổ công tác dân vận chính quyền, đồng chí Lê Văn Khởi - Chủ tịch UBND huyện hạ quyết tâm cố gắng hết sức mình lãnh đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ KT-XH  năm 2016 và những năm tiếp theo. Trong thời gian tới, yêu cầu Tổ công tác dân vận chính quyền của huyện hoạt động có nề nếp, đúng theo quy chế và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo./. 

                                                                   Văn phòng HĐND-UBND

Các tin khác