Thông báo số: 79/TB-TH&DVTCC về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê tài sản công là Trại heo
19/5/2020, 13:37 (GMT+7)

Chi tiết xem Thông báo đính kèm


Các tin khác