Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện Quỹ hỗ trợ nông dân
18/5/2020, 14:11 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 26/2/2020 của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ Nông dân. Theo kế hoạch này, vào sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020 Đoàn giám sát Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp làm việc với Hội nông dân huyện nghe báo cáo kết quả thực hiện quỹ hỗ trợ nông dân của các năm qua. Theo đó, tổng thu nguồn vốn quỹ HTND đến ngày 31/12/2019 là 5.960 triệu đồng, trong đó tỉnh hội ủy thác vốn TW và vốn của Tỉnh hội là 2.880 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã và nguồn vận động là 3.080 triệu đồng đạt 102,25% vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Kết quả cho vay trong năm 2019 là 20 dự án với số tiền 5.960 triệu đồng cho 221 hộ vay. Trong đó có 16 dự án trồng trọt, chiếm 80%; 01 dự án chăn nuôi, chiếm 5%; 02 dự án thủy sản, chiếm 10%;  01 dự án lúa, chiếm 5%. Nguồn vốn trung ương ủy thác 5 dự án với số tiền 2.300 triệu đồng giải quyết cho 59 hộ vay; Nguồn vốn của tỉnh 02 dự án với số tiền 580 triệu đồng giải quyết cho 19 hộ vay.

Nhìn chung, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND giúp nhiều hộ hội viên, nông dân đã có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập trở nên khá giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cũng thông qua dự án giúp hội viên gắn bó với nhau, liên kết sản xuất, thúc đây kinh tế hợp tác theo chuỗi giá trị hàng hóa.

Qua giám sát đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện của Hội nông dân huyện trong việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao. Đồng thời đề nghị Hội nông dân huyện có hướng dẫn các hội viên, người nông dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và chuỗi giá trị, đưa nông nghiệp tăng trưởng, đổi mới nền nông nghiệp theo hướng thông minh, thúc đẩy kinh tế hội nhập. Song song đó, lựa chọn mô hình, luân chuyển vốn, thẩm định, phê duyệt đối tượng và giải ngân nguồn vốn đúng theo quy định pháp luật./.

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phụng Hiệp

Các tin khác