Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Vũ Đan trên địa bàn huyện Châu Thành A.
18/5/2020, 13:57 (GMT+7)

Sáng ngày 15/5/2020, tại nhà Văn hóa ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Vũ Đan. Đến dự Hội nghị cấp tỉnh có Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuận, Phó Trưởng phòng tư vấn kinh tế hợp tác Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang; về phía cấp huyện có Ông Hỗ Võ Giang Hải, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Bà Phan Thị Diệu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện và Hội Nông dân, Đài truyền thanh huyện cùng dự; về phía cấp xã có Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa A; Ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể, Ban ngành Mặt trận đoàn thể xã; Bí thư - Trưởng ấp và ban ngành đoàn thể ấp và thành viên HTX Nông nghiệp Vũ Đan

Ngành nghề kinh doanh của HTX là sản xuất cây giống, cung ứng phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp đồng v; thực hiện tốt các dịch vụ từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm theo hình thức liên kết chuỗi;… Tại hội nghị, các thành viên của HTX đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và kiểm soát viên. Kết quả, Ông Huỳnh Văn Của được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT HTX.


Phát biểu tại hội nghị Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuận, Phó Trưởng phòng tư vấn kinh tế hợp tác Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang gửi lời chức mừng đến sự thành công của hội nghị, đồng thời thống nhất cao với những mục tiêu và định hướng, chiến lượt phát triển mà HTX đã đề ra trong thời gian tới.Do đó, việc thành lập HTX là rất cần thiết, đặc biệt là định hướng sản xuất theo hướng an toàn, nông nghiệp xanh. Để HTX hoạt động có hiệu quả Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuận đề nghị các ngành có liên quan của huyện và Ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể phải tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách, tìm thị trường, cũng như giúp đỡ HTX khi gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, cũng đề nghị HĐQT và thành viên HTX tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra./.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành A

Các tin khác