Thành phố Vị Thanh tiếp và làm việc với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang về thực hiện lĩnh vực phát triển nông thôn năm 2020.
14/5/2020, 8:48 (GMT+7)

Ngày 12/5/2020, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang có buổi làm việc với đại diện UBND thành phố, 4 xã và các ngành có liên quan của thành phố Vị Thanh về việc triển khai thực hiện lĩnh vực phát triển nông thôn năm 2020.

Quang cảnh buổi làm việc

Về lĩnh vực kinh tế hợp tác, đến nay thành phố có 14 HTX nông nghiệp, trong đó có 02 HTX mới thành lập là HTX TMDV nông sản, mây tre đan Gia Bảo và HTX Hậu Giang Xanh. Thành phố được tỉnh bố trí cán bộ trẻ về làm việc tại Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến (kế toán HTX). Liên kết bao tiêu, tiêu thụ gần 150 ha đất trồng chanh, sản xuất lúa theo chương trình 3 giảm 3 tăng và đang thực hiện thủ tục hỗ trợ xây dựng nhà kho, lò xấy, trang thiết bị theo dự ánVnSat tại HTX NN&DV Tân Tiến, xã Vị Tân.

Về lĩnh vực phát triển nông thôn, thành phố chỉ đạo các ngành và xã thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trên giao. Tháng 6 tới, thành phố sẽ xây dựng 02 mô hình giảm nghèo có 17 hộ ở xã Vị Tân, Hỏa Tiến tham gia với tổng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội 545 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo rà soát và thực hiện việc phát triển ngành nghề nông thôn, mở các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, ...

Qua đó, lãnh đạo Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang và UBND thành phố Vị Thanh đề ra giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực phát triển nông thôn trong năm 2020. Trong đó chú ý việc rà soát nhu cầu để xây dựng kế hoạch hỗ trợ vốn, trang thiết bị, máy móc và mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho các đối tượng theo quy định, nhằm làm cơ sở để các xã ở thành phố sớm đạt tiêu chí 10 về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất đối với xã nông thôn mới./.

Trường Thịnh - Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp. Vị Thanh

Các tin khác