Thường trực Huyện ủy, UBND huyện làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch
28/4/2020, 15:23 (GMT+7)

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện có buổi làm việc với Ban lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, nghe báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách quí 1 năm 2020; tổng hợp kinh phí phòng chống dịch Covid -19 trện địa bàn huyện.

Đ/c: Lê Công Lý – Chủ tọa buổi họp tại Hội trường II UBND huyện.

Được sự phân công của Thường trực UBND huyện Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tóm tắc các nội dung theo yêu cầu của Thường trực Huyện ủy như sau:

- Về công tác thu - chi ngân sách quí 1 năm 2020: Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn là 243.294/362.632 triệu đồng, đạt 67,09% so dự toán tỉnh giao; so cùng kỳ tăng 6,9% (227.509 triệu đồng). Thu nội địa là 22.478/82.960 triệu đồng, đạt 27,09% so dự toán tỉnh giao; so cùng kỳ tăng 0,03% (22.472 triệu đồng), các nguồn thu đạt theo tiến độ. 

Tổng chi ngân sách huyện: 127.264/359.507 triệu đồng, đạt 35,4% dự toán tỉnh giao; so cùng kỳ tăng 56,97% (81.073 triệu đồng).  Chi đầu tư phát triển: 52.185/91.158 triệu đồng, đạt 57,25% so KH vốn. Chi trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chi trong dự toán được HĐND huyện duyệt.

- Thực hiện cấp phát kinh phí kịp thời tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở và tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Thường trực UBND huyện.

- Về tổng hợp kinh phí cho khu cách ly của huyện và hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh, Trung ương; huyện cũng đã tổng hợp báo cáo về tỉnh và đã sử dụng nguồn lực có sẵn của địa phương kịp thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Qua theo dõi tình hình giá cả thị trường trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; vẫn giữ ổn định, không có biến động về giá, các hộ kinh doanh thực hiện kê khai giá đúng quy định.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo ,Thường trực UBND huyện có kiến về nhiệm vụ công tác của ngành tài chính trong thời gian qua và phương hướng tới, Ông Lê Công Lý - Bí thư Huyện ủy chủ tọa buổi làm việc đánh giá cao sự cố gắng vượt qua những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của ngành trong quí 1 năm 2020, mặc dù cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng đơn vị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý UBND huyện cần chỉ đạo cho ngành tài chính trong thời gian tới cần tập chúng nhiệm vụ trọng tâm như: Kết hợp với ngành chuyên môn rà soát lại tình hình khó khăn của các doanh nghiệp từ đó đánh giá tác động đến nguồn thu thuế, có dự báo kịp thời về tình hình thực hiện dự toán thu - chi năm 2020 về Thường trực Huyện ủy, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo; theo dõi, kiểm soát chặt giá cả thị trường tránh tăng giá đột biến; kiểm tra tiến độ các công trình XDCB để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2020; đảm bảo cân đối kinh phí hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng gặp khó khăn do dịch covid -19… và kinh phí tổ chức đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 để đại hội thành công, tốt đẹp.

Công Quan - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành

Các tin khác