Giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A
24/4/2020, 14:33 (GMT+7)

Căn cứ Kế hoạch số 631/KH-TBGS ngày 13/4/2020 của Tiểu ban kiểm tra giám sát – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện về việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Đoàn nghe báo cáo của các xã, thị trấn về phòng, chống dịch COVID-19

Để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện. Nay, Tiểu ban Giám sát thành lập 02 Đoàn kiểm tra, giám sát thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua buổi kiểm tra, giám sát các hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng mua bán,… và tất cả các hoạt động đời sống xã hội của người dân tại địa bàn cơ bản đã chấp hành nghiêm theo Chỉ thị của Thủ tướng và thực hiện tốt các nội dung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Không tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi ra đường. Không có dấu hiệu bán nâng giá hàng hóa, không có tình trạng khan hàng, không có hiện tượng mua tích trữ đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định./.

               Quang Mẫn – Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành A

Các tin khác