Công văn 1113/STC-QLGCS V/v có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang
23/4/2020, 8:8 (GMT+7)


Chi tiết tại đây

Các tin khác