Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025
20/4/2020, 7:30 (GMT+7)

Chi bộ phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ phòng Tài chính-Kế hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025, đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Đ/c Hồ Vũ Phương - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Bí thư chi bộ điều hành đại hội.

- Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Long Mỹ về chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Long Mỹ lần thứ 12, đ/c Hồ Vũ Phương - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện đã thông qua chương trình đại hội, báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-205.

- Bênh cạnh đó đại hội cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí: Đặng Hoàng Vũ, UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, đồng chí lưu ý chi bộ về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chú trọng quan tâm công tác phối hợp, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo trên, đại diện chi bộ phòng Tài chính-Kế hoạch, đồng chí Hồ Vũ Phương -Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thay mặt chi bộ ghi nhận ý kiến phát biểu trên, đồng thời cũng đã gợi mở, định hướng, nhiệm vụ cho chi bộ nhiệm kỳ tới đạt được thành tích cao hơn.

- Kết thúc đại hội 100% số phiếu đại biểu về dự đại hội thống nhất bầu đồng chí, Hỗ Vũ Phương - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, giữ chức vụ Bí thư chi bộ phòng Tài chính-Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Thanh Hiền - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Long Mỹ

Các tin khác