Đại hội đảng viên chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
23/3/2020, 15:12 (GMT+7)


Tập thể Đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 21 tháng 3 năm 2020, Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phiên - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch là một chi bộ ghép giữa hai cơ quan phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục thống kê huyện, chi bộ hiện có 11 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định theo điều lệ Đảng; lãnh đạo luôn đổi mới trong thực hiện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác. Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và chấp hành nghiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ thực hiện đạt 7/7 chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết chi bộ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phiên - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết mà chi bộ đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị ban chi ủy tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra ban chi uỷ Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch gồm 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tiêu biểu cho đảng viên trong Chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thanh Tùng làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Thi Văn Phương làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch, đề ra 06 chi tiêu như sau: 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và viết thu hoạch các chỉ thị, nghị quyết của Đảng do cấp trên tổ chức; đồng thời đăng ký và thực hiện theo đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của trên; Hàng năm, chi bộ, tập thể lãnh đạo được cấp trên đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trong đảng theo quy định. Không để cán bộ vi phạm dẫn đến kỷ luật; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn về văn hóa và an ninh trật tự gắn với xây dựng công đoàn cơ quan đạt vững mạnh hàng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu trên giao, chi ngân sách tiết kiệm, đúng mục tiêu, đúng quy định hàng năm và hàng năm thực hiện các cuộc điều tra, thống kê đảm bảo chất lượng phục vụ tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

Công Quan - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành

Các tin khác