Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020
10/3/2020, 8:56 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 2515/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành A về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Châu Thành A lần thứ IV năm 2020.

Sáng ngày 04/03/2020 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A là xã điểm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020.

Thành phần tham dự gồm: Cấp tỉnh có Đ/c Phạm Như Quyền, Phó Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Về phía cấp huyện có Đ/c Phan Thạch Em - UVBCH Đảng Bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; Đ/c Trần Thanh Lâm - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các Đ/c là lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch có Đ/c Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cùng tham dự hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đơn vị xã Thạnh Xuân Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác Thi đua – khen thưởng 05 năm qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ 05 năm tới. Với những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Xuân đã đạt được trong những năm qua, kịp thời khen thưởng cho 176  tập thể và 694 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được cấp tỉnh, huyện khen thưởng. Về phía Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A đã cấp hỗ trợ kinh phí là 35 triệu đồng cho đơn vị xã Thạnh Xuân là xã điểm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020 và các xã, thị trấn còn lại mỗi đơn vị là 25 triệu đồng để tổ chức Hội nghị.

Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất học tập, tinh thần đoàn kết với những thành tích đã đạt được trong những năm qua; đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị góp phần xây dựng quê hương huyện Châu Thành A ngày càng giàu đẹp văn minh.

 

Phòng TCKH huyện Châu Thành A

Các tin khác