Công văn số 575/STC-QLGCS ngày 06 tháng 03 năm 2020 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
9/3/2020, 9:37 (GMT+7)

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Chi tiết văn bản dự thảo tại đây

Các tin khác