Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cùng với Phòng Tài chính Kế hoạch Khảo sát việc thực hiện nghị quyết HĐND năm 2020 các xã, thị trấn
9/3/2020, 8:21 (GMT+7)

Theo kế hoạch từ ngày 03-06/3/2020 Hội đồng nhân dân huyện khảo sát việc thực hiện nghị quyết HĐND các xã, thị trấn về tình hình giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Thành phần đoàn làm việc có ông Lê Hoàng Việt, Phó Chủ tịch HĐND huyện, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội, ông Lê Hoàng Chiêu, Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND huyện, Ông Phạm Văn Liệt, Phó Trưởng phòng Tài Chính Kế hoạch; ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch MTTQVN huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

           Tại nơi làm việc đoàn được nghe đại diện UBND các đơn vị được khảo sát báo cáo tình hình phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 cũng như những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện dự toán thu, chi trên địa bàn. Theo báo cáo của các đơn vị khó khăn nhất của địa phương là sau khi thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 27, 28 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thì lực lượng không chuyên trách ở ấp giảm, phụ cấp thấp dẫn đến không yên tâm công tác. Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu ông Phạm Văn Liệt, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch dự báo năm 2020 là năm khó khăn trong công tác thu nội địa do một số chính sách mới có liệu lực; dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình hạn mặn kéo dài … do đó ngày từ đầu năm UBND các xã, thị trấn phải có nhiều giải pháp trong công tác thu như phối hợp với đội thuế rà sót các nguồn thu mới phát sinh, hàng tháng, hàng quí có sơ kết đánh giá tình hình thu trên địa bàn phấn đấu cuối năm hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Đồng thời yêu lãnh đạo UBND chỉ đạo Tài chính Kế toán quyết toán ngân sách năm 2019, báo cáo tài sản theo quy định.  

            Thay mặt đoàn giám sát, ông Lê Hoàng Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân huyện ghi nhận những khó khăn của các địa phương đồng thời đánh giá cao công tác phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn đảm bảo trình tự, thời gian qui định. Trong phương án phân bổ các đơn vị thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện giao và bao quát tất cả các nhiệm vụ chi theo quy định về phân cấp ngân sách. Qua đây đồng chí đề nghị Hội đồng nhân dân xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đã ban hành và phấn đấu cuối năm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh./.


Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phụng Hiệp.

Các tin khác