Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh làm việc với UBND các phường, xã về chế độ và kinh phí chi tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
6/3/2020, 9:47 (GMT+7)

Nhằm đảm bảo kinh phí chi tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều ngày 03/3/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh làm việc với UBND các phường, xã về nội dung và kinh phí chi tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Ngọc Lan - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì cuộc họp, chuyên viên phụ trách ngân sách xã và 09/09 kế toán phường, xã.

Nội dung cuộc họp nhằm triển khai đến các đơn vị nắm rõ quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định số 3989-QĐ/VPTW ngày 16/8/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công văn số 3627-CV/VPTU ngày 19/12/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang và kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Nguyễn Ngọc Lan - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị kế toán các phường, xã trên cơ sở kinh phí được duyệt làm tốt công tác tham mưu đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội./.

Trường Thịnh - Phòng Tài chính kế hoạch Tp. Vị Thanh

Các tin khác