“Sinh nhật vàng” Mô hình tiết kiệm học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vị Thủy
17/11/2017, 10:13 (GMT+7)

Đầu năm 2017 Hội LHPN huyện Vị Thủy thành lập mô hình hùn vốn “Sinh nhật vàng” trong BCH Hội LHPN huyện.

Mô hình hùn vôn “Sinh nhật vàng” có 29 thành viên gồm các chị trong Ban chấp hành Hội LHPN huyện và các chị Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện tham gia. Đây là mô hình tiết kiệm học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của BCH Hội LHPN Vị Thủy

Mô hình nhằm rèn đức tính tiết kiệm trong chị em Ban chấp hành, đồng thời cũng tạo sự gắn bó, đoàn kết, quan tâm lẫn nhau, mô hình có 29 thành viên, hàng quí mỗi chị tiết kiệm 500.000đ từ khi thành lập đến nay đã tổ chức sinh nhật cho 18 chị, tặng 18 phần quà mỗi phần quà là 5 phân vàng 24 tổng kinh phí tổ chức sinh nhật trên 3,2 triệu đồng. Ngoài ra, mô hình “Sinh nhật vàng” của Ban chấp hành huyện hội được nhận rộng mô hình “Sinh nhật vàng” tại xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Thắng có 37 thành viên và từ đầu năm đến nay đã tổ chức sinh nhật cho 16 chị, tặng 1 cây vàng 24 tổng kinh phí tổ chức trên 40 triệu đồng từ tiền tiết kiệm

                                                                                                                          Kim Khoa

Các tin khác