Mô hình quản lý giáo dục giúp đỡ phụ nữ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư
20/11/2017, 13:33 (GMT+7)

Vào ngày 03/10/2017 Hội LHPN huyện Vị Thủy tổ chức ra mắt CLB “Mô hình giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” tại xã Vĩnh Tường.

Câu lạc bộ có 10 thành viên do chị Mai Thị Thùy Trang – Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Tường làm chủ nhiệm. Đây là CLB “Mô hình giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” đầu tiên của huyện Vị Thủy.
Câu lạc bộ nhằm giúp đỡ đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ lầm lỗi lỡ tham gia vào các tệ nạn xã hội sau khi được cảm hóa sẽ chuyển biến nhận thức không tái phạm, xóa bỏ mặt cảm để hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực vào công tác xã hội. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; thực hiện tốt cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

                                                                                    Kim Khoa

Các tin khác