Trường Long Tây: Tổ chức phiên họp giao ban HĐND xã 5/2020
21/5/2020, 13:35 (GMT+7)

Sáng ngày 17/5/2020 Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQVN xã tổ chức buổi họp nhằm đánh giá công tác điều hành hoạt động của tháng 5 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 6 năm 2020. Chủ tọa cuộc họp ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã chủ tọa. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Phát To - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, thường trực HĐND – UBND - UB MTTQVN xã, hai ban HĐND xã; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND cùng các ngành có liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2020 và triển khai thực hiện mô hình Tiếp xúc cử tri bằng việc gửi phiếu lấy ý kiến”. Qua đó đã ghi nhận được 09 ý kiến thảo luận đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phát To - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy để hoạt động HĐND năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020 và thực hiện các mô hình đạt nhiều kết quả tích cực hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ năm 2020.

Nhìn chung, tháng 5 năm 2020 Thường trực HĐND hoạt động đạt được một số kết quả rất phấn khởi, cụ thể là: Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND xã phối hợp tốt với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo các cấp để thực hiện công tác chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, gắn với phát triển kinh tế của địa phương. Ngoài ra, thực hiện công tác phối hợp chặt với UBND xã giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND và phối hợp thực hiện đạt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2020 của đơn vị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các ngành và các ấp tập trung triển khai tích cực có hiệu quả, một số vấn đề trọng tâm sau:

- Giữ vững định kỳ họp Thường HĐND, cùng UBMTTQVN, hai Ban HĐND xã và hội ý đầu tuần của Thường trực HĐND xã.   

- Tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “ Ngày thứ sáu nghe dân nói và giải quyết thủ tục hành chính tại ấp” và triển khai thực hiện mô hình Tiếp xúc cử tri bằng việc gửi phiếu lấy ý kiến”.

- Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận trong Nhân dân.     

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị Nghị quyết Đảng ủy đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt các chiến dịch lớn; vận động Nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; thu ngân sách....nhất là phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh này, đồng thời sớm ổn định tình hình trở lại bình thường, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế. 


 

Các tin khác