Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 14 HĐND thị trấn Rạch Gòi
21/5/2020, 13:43 (GMT+7)

Trong các ngày từ 17/5/2020, Thường trực HĐND thị trấn Rạch Gòi triển khai hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND thị trấn không tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri như thông lệ thay vào đó sẽ thực hiện mô hình tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử”.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri


Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe Tổ trưởng các Tổ Đại biểu HĐND thị trấn báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ Mười Bốn của HĐND thị trấn, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp 8 tháng cuối năm 2020; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thị trấn; kết quả trả lời ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ lần thứ Mười Ba

Cử tri nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười Bốn HĐND thị trấn; bày tỏ phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các cử tri tham dự đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị với Hội đồng nhân dân thị trấn về một số nội dung như: Vấn đề hỗ trợ cho các nhóm đối tượng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng, nâng cấp sửa chữa lộ giao thông nông thôn - Thủy Lợi, ô nhiễm môi trường, tình hình ANTT trên địa bàn…. Đồng thời, cử tri quan tâm sự tin tưởng và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, các Tổ đại biểu có trách nhiệm tiếp thu, giải thích và đã trả lời trực tiếp ngay trong khả năng, thẩm quyền của mình. Đối với những kiến nghị vượt phạm vi cho phép sẽ tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp để tiếp tục phản ánh về Thường trực HĐND thị trấn, ngành liên quan xem xét, giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra và trả lời bằng văn bản để báo cáo trả lời cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri gần nhất. 

 

Các tin khác