Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện thành công tốt đẹp.
11/5/2020, 16:0 (GMT+7)

Sáng ngày 10/5/2020, Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cùng tất cả đảng viên chi bộ về dự Đại hội.


Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND hiện có 23 đảng viên điều là đảng viên chính thức, trong đó có 7 nữ, chiếm tỷ lệ 30,43%. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đã nổ lực vươn lên hoàn thành Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh huyện nhà, mỗi Đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn. Trong công việc luôn tập trung cải tiến lề lối làm việc, có tính năng động, sáng tạo, nhất là việc tham mưu cho Thường trực HĐND và UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt là huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới được tỉnh đánh giá cao.

Đại hội đã diễn ra đảm bảo các nội dung theo quy định, trong đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020... và thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội; Bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các nhiệm vụ, mục tiêu của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới được đại biểu đại hội thống nhất 100%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Văn Chính yêu cầu cấp ủy nhiệm kỳ mới thường xuyên quán triệt trong toàn Chi bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng đồng chí đối với từng lĩnh vực thuộc phạm vi mình phụ trách, tham mưu tốt cho Thường trực HĐND & UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh của huyện; tham mưu tốt cho Thường trực HĐND & UBND xây dựng chính quyền điện tử, thân thiện, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ chu đáo cho người dân và doanh nghiệp cũng như trong hoạt động của cơ quan; trong xây dựng Đảng Chi bộ phải lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng; thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ khóa mới, bầu 03 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Lê Thanh Việt được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Các tin khác