Thường trực HĐND thị trấn giám sát việc cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
4/5/2020, 21:6 (GMT+7)

Sáng ngày 29/4/2020, Thường trực HĐND thị trấn Một Ngàn đã có buổi giám sát trực tiếp việc cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn.


Đợt này thị trấn cấp phát tiền hỗ trợ cho 02 đối tượng hộ gia đình chính sách hưởng chi trả hàng tháng, hộ bảo trợ xã hội gồm 221 đối tượng với tổng số tiền 331.500.000 đồng. Trong đó: 

+ Hộ gia đình chính sách hưởng chi trả hàng tháng có 27 đối tượng với số tiền là 40.500.000 đồng (500.000 đồng x 3 tháng/đối tượng).

+ Hộ bảo trợ xã hội có 194 đối tượng với số tiền là 291.000.000 đồng (500.000 đồng x 3 tháng/đối tượng).

Qua buổi giám sát, Thường trực HĐND thị trấn nhận thấy UBND thị trấn thực hiện tốt việc cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra, Thường trực HĐND thị trấn cũng đề nghị UBND thị trấn và các ấp tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng còn lại, kịp thời báo cáo về huyện để cấp phát kịp thời, đúng qui định, nhằm góp phần hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân vượt qua đại dịch Covid-19.

                                                                                                               Thúy Hằng

Các tin khác