Thường trực HĐND xã giám sát việc cấp phát tiền cho các đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4/5/2020, 17:16 (GMT+7)

Ngày 29/4/2020, Thường trực HĐND xã Trường Long A đã có buổi giám sát trực tiếp việc cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

 


Đợt 01 hỗ trợ cho 02 đối tượng (người có công và Bảo trợ xã hội), tổng số đối tượng được hỗ trợ có 333 người với số tổng tiền hỗ trợ499.500.000 đồng (mỗi đối tượng được hỗ trợ 1.500.000 đồng).

Qua buổi giám sát, Thường trực HĐND xã nhận thấy UBND xã đã kịp thời cấp phát và thực hiện việc cấp phát đúng theo Công văn chỉ đạo của Phòng Lao động - TB&XH huyện Châu Thành A. Đối với những trường hợp có tên trong danh sách được hỗ trợ theo quy định, nhưng đột ngột qua đời tại thời điểm cấp tiền hỗ trợ, Thường trực HĐND xã cũng đề nghị UBND xã tổng hợp danh sách báo cáo nhanh về trên để xin ý kiến chỉ đạo và tiếp tục thực hiện đúng theo chỉ đạo trong thời gian tới.

                                                                           Xuân Thủy

Các tin khác