Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019
20/1/2020, 11:8 (GMT+7)

Ngày 31/12/2019, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Mơ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Quốc Sử, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Quang cảnh Hội nghị


Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới l lối làm việc, từng cán bộ, công chức văn phòng luôn thực hiện tốt quy chế làm việc, chấp hành nghiêm kỹ luật, luôn trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện tốt cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, quản trị hậu cần, đặc biệt là tham mưu thực hiện có hiệu quả mô hình Văn phòng không giấy, kỳ họp không giấy trong hoạt động của thường trực HĐND, UBND huyện; khai thác có hiệu quả Phòng họp trực tuyến từ huyện xuống các xã, thị trấn; tham mưu UBND huyện trang bị Wifi 79/79 Nhà Văn hóa ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân truy cập thông tin trong sản xuất nông nghiệp, thị trường nông sản, du lịch nông thôn; hỗ trợ thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến; công tác đào tạo được quan tâm đúng mức…tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương hoàn thành đạt và vượt 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; đặc biệt xây dựng huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới, được Thủ tướng chính phủ công nhận và tổ chức Lễ công bố ngày 14/12/2019, kết quả trong xây dựng nông thôn mới huyện Vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được hội nghị cũng nêu lên những hạn chế cân khắc phục đó là: Việc phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện đôi lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác tham mưu không kịp thời; công tác dự báo, nắm bắt tình hình đôi lúc còn chậm…

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cụ thể, sát với tình hình thực tế, trong đó nhấn mạnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ sự quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện; sắp xếp bộ máy tổ chức hoạt động hiệu lực hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành và địa phương thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin kịp thời phục vụ tốt cho Thường trực HĐND, UBND huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, đặc biệt là tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng Chính quyền thân thiện, chính quyền điện tử...

Hội nghị, đã nghe và tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu góp ý và kiến nghị các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm góp phần vào sự phát triển chung của huyện cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Quốc Sử ghi nhận và biểu dương sự nổ lực, cố gắng phấn đấu và những kết quả đạt được của tập thể Văn phòng HĐND và UBND huyện trong năm qua; đồng thời đề nghị công đoàn và Văn phòng tiếp tục chủ động, sáng tạo, nâng cao công tác tham mưu, dự báo; đổi mới phương pháp phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện và tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, tạo mối quan hệ tốt và phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện.

            Ông Lê Thanh Việt, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ lãnh đạo, điều hành Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tin khác