Tập trung vận hành chính quyền điện tử và đô thị thông minh Tỉnh với chất lượng cao nhất
7/2/2020, 9:52 (GMT+7)

Ngày 5/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cùng đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, để rà soát tình hình và tiến độ thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh Tỉnh trong năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo

Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang tập trung ở các lĩnh vực gồm: chính quyền điện tử, giao thông, an ninh trật tự, giáo dục, y tế, môi trường, quy hoạch đô thị, du lịch... Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2020 đến năm 2025, chia thành 3 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1: tập trung thực hiện chính quyền điện tử và các ứng dụng dùng chung cho Tỉnh, tiện ích thông minh như: Trung tâm điều hành IOC, ứng dụng thành phố thông minh trên thiết bị di động cho người dân... Trong năm 2020, sẽ ưu tiên triển khai thí điểm tại thành phố Vị Thanh, sau đó mở rộng cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh; giai đoạn 2, từ năm 2021 đến năm 2022: đánh giá kết quả giai đoạn 1; đồng thời, mở rộng mô hình, bổ sung các giải pháp trên các lĩnh vực khác liên quan đến người dân như: y tế, giải pháp an toàn, an ninh trật tự ở các đô thị của Tỉnh; giai đoạn 3, từ năm 2023 đến năm 2025: triển khai đồng bộ các giải pháp trên khung nền tảng dùng chung; trong đó các lĩnh vực chính quyền điện tử như: y tế, giáo dục, du lịch sẽ được triển khai trên quy mô toàn Tỉnh.

Đề án xây dựng trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm; xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, đồng bộ, có khả năng kết nối cao, đảm bảo tính trung lập về công nghệ và an toàn, an ninh thông tin; giám sát định hướng của Đảng và Chính phủ, gắn liền với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thế mạnh của địa phương.

Trong thời gian tới, Tỉnh quyết tâm tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính, theo kế hoạch vốn giai đoạn 2020 - 2025, dự kiến Tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn với số tiền 269 tỷ đồng để đầu tư các ứng dụng công nghệ thông tin; trong năm nay, Tỉnh bố trí khoảng 21 tỷ đồng để hoàn thiện các hệ thống cốt lõi xây dựng chính quyền điện tử, hoàn thành việc kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Tuy vẫn còn những nhiệm vụ chậm triển khai và chưa đáp ứng yêu cầu nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, địa phương, quyết tâm vận hành hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh sẽ đạt chất lượng cao nhất, góp phần tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua các kênh giao tiếp số.

Để vận hành, khai thác, đưa các nội dung của Đề án thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cho rằng: xây dựng chính quyền điện tử phải liên thông từ người dân đến chính quyền; do đo, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh phải đề ra lộ trình hướng dẫn người dân cách thức thực hiện; trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần thể hiện vai trò là cơ quan chủ trì, dẫn dắt công nghệ thông tin của Tỉnh, chịu trách nhiệm chính trong thực hiện Đề án, cần thành lập trung tâm giám sát và chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đưa vào vận hành và đánh giá việc thử nghiệm Đề án; các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu dự thảo Đề án để có góp ý chi tiết, cụ thể bằng văn bản cho đơn vị chủ trì tổng hợp, bổ sung hoàn chỉnh đề án, đảm bảo theo hướng thiết thực, hiệu quả, mang tính khả thi cao; trước mắt, đảm bảo khai trương cổng thông tin điện tử và cổng dịch vụ công trực truyến trước ngày 15/4, tiếp tục phối hợp với đơn vị chủ trì Đề án, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trình Đề án tại kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh vào tháng 7/2020...

An Nhiên

 

Các tin khác