Vận động Quỹ an sinh phúc lợi xã hội hơn 160 tỷ đồng
13/1/2020, 15:57 (GMT+7)

Đó là kết quả được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, vào ngày 10/01. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội, từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức vận động được hơn 210 tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo gần 50 tỷ đồng; Quỹ an sinh phúc lợi xã hội trên 160 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai xây dựng 894 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 33 tỷ đồng và nhiều công trình an sinh xã hội khác, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai nhân rộng, với mô hình hỗ trợ sinh kế, bằng hình thức cho mượn vốn xoay vòng đã tạo điều kiện cho 15 hộ thoát nghèo bền vữngtiếp tục vươn lên ổn định cuộc sốngĐặc biệt, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng mô hình đột phá Xóa nghèo bền vững gắn môi trường xanh trong các tôn giáo”, qua mô hình này có hơn 115 hộ được các tôn giáo hỗ trợ thoát nghèo trong năm 2019.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa mặt trận với các tổ chức thành viên và các ngành được tăng cường, phối hợp tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh, có nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội được triển khai. Tuy nhiên, một số phong trào, cuộc vận động có nơi triển khai thực hiện còn chậm, sự phối hợp với các thành viên trong một số nội dung thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, tuyên truyền để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường các hoạt động giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

An NhiênCác tin khác