Tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện tín dụng chính sách xã hội “khẩn trương, trách nhiệm, chính xác, hiệu quả” (11/06)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phong trào thi đua thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 10/6/2020.

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tuyển dụng dụng đặc cách giáo viên tỉnh (05/06)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên tỉnh Hậu Giang ngày 03/6/2020.

Thi đua đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (04/06)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phát động phong trào thi đua đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại Kế hoạch số 1114/KH-UBND ngày 03/6/2020.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện (14/05)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ.

Thực hiện Kết luận Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (13/05)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận Thanh tra số 146/KLTT-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 13/5/2020.