Cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

GIÁM ĐỐC HUỲNH THANH PHONG


Điện thoại: 0977997779

Email: phonghtct@gmail.com; phonght.sct@haugiang.gov.vn

P.giám đốc NguyễnVănThậm

Điện thoại: 0918026209

Email: nvtham.hg@gmail.com;
thamnv.sct@haugiang.gov.vn

P. giám đốc Nguyễn Vũ Trường


Điện thoại: 0985777762 

Email: vutruong7777@gmail.com;
truongnv.sct@haugiang.gov.vn 

P. giám đốc Nguyễn Quốc Toàn


Điện thoại: 0909646747  

Email: quoctoancthg@gmail.com;
toannp.sct@haugiang.gov.vn

 

Lãnh đạo phòng (ban); Đơn vị thuộc Sở Công Thương Hậu Giang: 

1. Văn phòng Sở. ĐT: 0293.3878891 

- Ngô Văn Tú -  Chánh Văn phòng (0946178999)
- Ngô Kiến Lợi - Phó Chánh Văn phòng.
- Liễu Như Thủy – Phó Chánh Văn phòng
- Võ Huy Cường - Phó Chánh Văn phòng (0939922068)

2. Thanh tra. 

- Nguyễn Hoa Vinh - Chánh Thanh tra (0939007337)
- Huỳnh Thị Như Ngọc - Phó Chánh Thanh tra

3. Phòng Quản lý Công nghiệp. 
- Nguyễn Minh Hiền - Trưởng phòng
- Thái Văn Vinh – Phó Trưởng phòng 
- Nguyễn Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng

4. Phòng Quản lý Thương mại: 
- Phạm Quốc Ân – Trưởng phòng

- Trần Vũ Minh - Phó Trưởng phòng

- Tăng Văn Đầy - Phó Trưởng phòng

- Trương Minh Hòa - Phó Trưởng phòng
- Cao Thị Kim Loan - Phó Trưởng phòng

5. Phòng Quản lý Năng lượng: 

- Phạm Văn Phương - Trưởng phòng
- Nguyễn Tấn Minh - Phó Trưởng phòng

6. Trung tâm Khuyến Công & XTTM. ĐT: 0293.3580345 

- Hồ Ngọc Thái - Giám đốc (0918294812)
- Trần Hoàng Bắc - Phó Giám đốc 
- Đặng Thị Hồng Anh - Phó Giám đốc 
- Lê Thị Phúc Thanh - Phó Giám đốc
- Huỳnh Thanh Trường - Phó Giám đốc