Cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

GIÁM ĐỐC HUỲNH THANH PHONG


Điện thoại: 0977997779

Email: phonghtct@gmail.com

P.giám đốc NguyễnVănThậm

Điện thoại: 0918026209

Email: nvtham.hg@gmail.com

P. giám đốc Nguyễn Vũ Trường


Điện thoại: 0985777762 

Email: vutruong7777@gmail.com 

P. giám đốc Nguyễn Quốc Toàn


Điện thoại: 0909646747  

Email: quoctoancthg@gmail.com

 

Lãnh đạo phòng (ban); Đơn vị thuộc Sở Công Thương Hậu Giang: 

1. Văn phòng Sở. ĐT: 0293.3878891 

- Ngô Văn Tú -  Chánh Văn phòng (0946178999)
- Ngô Kiến Lợi - Phó Chánh Văn phòng.
- Võ Huy Cường - Phó Chánh Văn phòng (0939922068)

2. Phòng Thanh tra. 

- Nguyễn Hoa Vinh - Chánh Thanh tra (0939007337)
- Huỳnh Thị Như Ngọc - Phó Chánh Thanh tra
3. Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường.  
- Thái Văn Vinh– Trưởng phòng 

4. Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp
- Liễu Như Thủy – Phụ trách phòng

5. Phòng Quản lý Công nghiệp. 
- Nguyễn Minh Hiền - Trưởng phòng
- Nguyễn Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng

6. Phòng Quản lý Thương mại: 
- Phạm Quốc Ân – Trưởng phòng
- Trương Minh Hòa - Phó Trưởng phòng
- Cao Thị Kim Loan - Phó Trưởng phòng

7. Phòng Quản lý Năng lượng: 

- Phạm Văn Phương - Trưởng phòng
- Nguyễn Tấn Minh - Phó Trưởng phòng

8. Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác Quốc tế. 

- Trần Vũ Minh - Trưởng phòng
- Tăng Văn Đầy - Phó Trưởng phòng

9. Trung Tâm Xúc tiến Thương mại. ĐT: 0293.3583678

- Hồ Ngọc Thái - Giám đốc
- Trần Hoàng Bắc - Phó Giám đốc 
10. Trung tâm Khuyến Công & TVPTCN. ĐT: 0293.3580345 
- Đặng Thị Hồng Anh - Phó Giám đốc (phụ trách) 
- Lê Thị Phúc Thanh - Phó Giám đốc
- Huỳnh Thanh Trường - Phó Giám đốc